Typy dopravních značek

dopravni-znacky

Pokud plánujete výstavbu silničních komunikací nebo proctor určených k vjezdu a výjezdů automobilů, určitě budete řešit přemástění nebo dočasné umístění dopravních značek. Jedna ze spolehlivých a ověřených společností, která vám s tímto problémem může pomoci je AZznačky.cz. Firma poskytuje komplexní služby v oblasti dopravního značení, proto se nemusíte bát, že by vám s výběrem nikdo neporadil. AZznačky vám dopravní značky, jak pronajmou či prodají, tak pomůžou zrealizovat. Pronájem může být jak krátkodobý, tak dlouhodobý. Mezi další služby take patří údržba a likvidace.

Veškeré služby a technické parametry jsou v souladu se zákonem číslo 361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značení je důležitým faktorem, který je stanoven zákonem o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou ministerstva vnitra. Design a technické provedení svislého dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv a jsou navrhnuty podle technických předpisů.

Pro umístění svislých doparních značek platí jednoduchá pravidla, nicméně i ty je třeba dodržovat, jelikož je upravuje zvláštní právní předpis. Svislé dopravní značky jsou umístěny tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny. Dopravní značení se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou, pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Pokud si I tak nejste jisti dobrou viditelností, lze značky pro zdůraznění značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

V neposlední řadě, firma realizuje i značky vodorovné, které jsou vyznačeny přímo na pozemní komunikaci.

Pokud plánujete využít služeb, ať už svislých nebo vodorovných značek, firmy AZznacky.cz, máme pro vás dobrou zprávu – neváhejte si napsat o cenovou kalkulaci zdarma a nakombinovat požadované služby tak, aby vám přinesly slevu.

Redakce

Add your Biographical Info and they will appear here.