Meteorologické stanice

hohenpeienberg-61660_1280

Zemská atmosféra je místem silných fyzikálních i chemických jevů. Aby tedy bylo možné počasí předpovídat, je nutné ho neustále sledovat. K tomu slouží meteorologické stanice, jež jsou vybudovány po celém světě. A to i na těch nejodlehlejších místech planety. Tato soustava představuje tzv. hlavní prostředky světového pozorovacího systému pro získávání meteorologických dat. Pojďme si o nich říci něco víc!

Data, jež získáváme z těchto stanic, jsou klíčová pro vědeckou činnost, ale také pro hospodářské obory. Jmenovat můžeme dopravu (leteckou i pozemní), lesnictví, technické obory, energetiku nebo pojišťovnictví. Aby tato byla klimatická data mezi sebou srovnatelná, pořizují se ve stejnou denní dobu v tzv. klimatických termínech – 07, 14, 21 hod. místního středního slunečního času.

Meteorologické stanice dělíme na tři základní druhy. Jsou to synoptické stanice, klimatologické stanice a srážkoměrné stanice.

Synoptické stanice

Jsou obsluhovány zaměstnanci hydrometeorologických ústavů a měření zde probíhá v nejrozsáhlejším rozsahu. Prakticky se zde měří vše, co s průběhem počasí a ději v atmosféře souvisí. Každou hodinu se měřená data pomocí PC odesílají k dalšímu zkoumání. Ať už se jedná o teplotu, vlhkost, směr a rychlost vzduchu, teplotu půdy, stav a průběh počasí, množství srážek, druh oblaků… Je toho opravdu mnoho. V rámci mezinárodní spolupráce se zde sestavují synoptické mapy aktuálního počasí, z nichž se dále tvoří předpověď počasí pro nejbližší hodiny.

Klimatologické stanice

Tyto stanice jsou často obsluhovány dobrovolníky. Průběžně se zde sledují a zaznamenávají meteorologické jevy, jejich druh, intenzita a časový výskyt. Toto měření základních meteorologických prvků se provádí třikrát denně v již zmíněných klimatických termínech 07, 14, 21 hod. SEČ.

Srážkoměrné

Posledním druhem jsou srážkoměrné stanice, jež jsou obsluhovány také vesměs dobrovolníky. Pozorovatel zde průběžně sleduje a zaznamenává meteorologické jevy, jejich druh, intenzitu a časový výskyt. Nejdůležitějších úkolem je již podle názvu měření spadlých srážek, výšku sněhových pokrývek a jejich vodní hodnoty v klimatologickém termínu 07 hod. SEČ.

Redakce

Add your Biographical Info and they will appear here.