Eskontní úvěr

Eskontní úvěr spadá do skupiny zajištěných úvěrů (zajištěn směnkou). Ve světě financí je méně znám a ještě méně je i využíván (v ČR). Využívá se především pro krátkodobé financování potřeb podniků.
money-1012599_640

Co je směnka

Směnka je písemný doklad o finančním závazku (obchodovatelný cenný papír a obchodování s ním je upraven šekovým zákonem). Směnečný dlužník ručí svým majetkem za poskytnutou půjčku (finanční závazek) do výše částky uvedené na směnce.

Pokud směnka není splacena, hrozí využití platebního rozkazu nebo exekučního příkazu.

Co je eskontní úvěr

Tento typ krátkodobého úvěru poskytuje banka nebo jiná finanční instituce předložiteli směnky (klientovi).Obchodní banka odkoupí směnku před její splatností. Sama banka pak požaduje její uhrazení. V době splatnosti je pak daná směnka předložena dlužníkovi (ten, který je uveden na směnce), nebo dalším osobám, jež jsou uvedeny na směnky (závazně podepsáni na směnce). Pokud ani jedna z oslovených stran dluh neuhradí, obrací se banka na původního držitele směnky.

Předmětem odkupu může být směnka na zboží či služby, které představují způsob platby mezi odběratelem (nazýván emitentem směnkya dodavatelem (nazýván remitentem).

Výhody a nevýhody

Za velkou výhodu se považuje rychlé získání peněžních prostředků před splatností směnky a nízká úroková sazba.

Mezi nevýhody spadá fakt, že banka odkoupí směnku za cenu, jež odpovídá nominální hodnotě směnky(částka uvedená na směnce), a je navíc snížena o tzv. diskont a další poplatky spojené s realizací úvěru. Jinak také nazýváno eskontní provize (skládá se z úroků – diskontu, rizikové prémie a dalších transakčních nákladů).

Výši diskontu obvykle ovlivňuje několik faktorů (datum splatnosti, bankovní poplatky spojené s realizací eskontního úvěru či diskontní sazba České národní banky, od které je odvozena úroková sazba).

Přístup bank

Proces schvalování se u jednotlivých obchodních bank velice liší, protože se každá z těchto institucí řídí jinými vnitřními předpisy. Ke každé žádosti se přistupuje individuálně.

Eskontní úvěr je poskytován nejčastěji jednorázově. V některých případech i opakovaně, ale to jen na základě uzavřené rámcové smlouvy o eskontu směnek (tzv. směnečného obliga).

Eskontní úvěr se příliš nevyužívá, ale na finančním trhu už se tento produkt objevuje. Je potřeba zvážit mnoho aspektů ovlivňující proces schvalování a rizika realizace vyřízení eskontního úvěru. 

Redakce

Add your Biographical Info and they will appear here.