Kolaborativní roboti? Žádná sci-fi, ale realita

universal-robots-plus-a-robotics-ecosystem

Pojem robot jako první na světě použil Karel Čapek ve svém vědeckofantastickém románu R.U.R. To se psal rok 1920. Od té doby doslova uplynulo hodně vody a obzvláště svět technologií za tu necelou stovku let zaznamenal přímo raketový vzestup. Roboti se dnes stávají součástí našich životů.

Na to, že robotická síla postupně nahrazuje tu lidskou, si postupně zvykáme. Současný moderní robot je schopen řídit automobil i vlak. V medicíně stanoví diagnózu i provede náročnou operaci. V některých společnostech roboti provádějí pohovory se zájemci o zaměstnání. Prý jsou spravedlivější a nehrozí u nich sexuální ani rasová diskriminace. Doma využíváme služeb kuchyňských robotů a robotických vysavačů. A popularitu si získávají i roboti sexuální.

Roboti ve výrobnách

Své nezanedbatelné místo ale mají především roboti ve výrobnách. Ti jsou očím koncového zákazníka skryti, přitom odvádějí práci, za kterou si zaslouží přinejmenším zatleskat. Často se jedná o práci, na kterou člověk z různých důvodů nestačí. Nebo by ho mohla vystavit nebezpečí. Obdiv bychom tedy v první řadě měli směřovat k jejich autorům, již vytrhli trn z paty nejednomu zaměstnavateli.

Mechanizace versus automatizace

Ještě jste nepřešli na automatizaci či mechanizaci výroby? Tyto pojmy spolu hodně souvisí. Ve světě je naprosto běžné, že některé lidské činnosti nahrazují stroje. Děje se tak v každém supermarketu, kde prázdné lahve od vás neodebírá člověk, ale mechanický stroj. Tomu se říká mechanizace. Na podobném principu ja založená automatizace, v rámci které člověka nahrazuje počítačový software, tedy robot. Činnosti, jež vykonává, se pak říká robotická automatizace.

Kolaborativní roboti Universal Robots

Skutečnost je taková, že bez robotické automatizace se dnes již neobejde téměř žádná výroba. Průmysloví roboti se tak stávají součástí většiny velkovýroben. A šanci teď dostávají i výrobny nízkonákladové, jež se doposavad neobešly bez náročného programování a nákladných speciálních úprav. Těm je již konec! Jejich nadějí jsou tzv. kolaborativní roboti Universal RobotsPojem kolaborativní znamená spolupracující. A to tito roboti nabízejí: Spolupráci. Účinnou a efektiví. A těméř pro každou výrobu.

Efektivnější a přesnější

Kolaborativní robot je samozřejmě v první řadě výkonnější než člověk. K tomu efektivnější a přesnější. Na výbornou například zvládá opakované pohyby, které člověk po určité době nemusí provádět s takovou precizností, jakou si výroba žádá. To jsou také hlavní důvody, proč robota začlenit do výrobního procesu. Výsledkem by ve srovnání s lidskou činností měla být vyšší efektivita práce s nízkými náklady. Ideální robot zkrátka vykoná hodně práce za málo peněz. A žádné odbory se neperou o zvýšení jeho platu. Zkrátka ideální zaměstnanec.

Robot chrání lidské zdraví

Robot také nabízí vykonávat práci pro člověka nebezpečnou, ať již z hlediska úrazů včetně toxikologického zamoření. To pro člověka může být fatální, robotu ale až na výjimky nevadí. Bezpečnost při výrobě je tedy dalším důvodem, proč do ní začlenit právě kolaborativní roboty Universal Robots, jejichž bezpečností systémy jsou schváleny a certifikovány německou asociací TÜV pro provádění technických inspekcí.

Unikátní robotická ramena

Tajemstvím úspěchu a výkonnosti robotů Universal Robots jsou jejich unikátní ramena, jež v robotickém světě představují revoluci v pravém slova smyslu. V čem vynikají? V první řadě nebudete mít problémy s jejich programováním. Nastavit a zprovoznit je zvládne i nezkušený programátor. Jednoduché, ale především i časové krátké je i jejich zprovoznění. To vám nezabere týdny, jak tomu mohlo být doposud, ale pouhé hodiny!

Univerzální roboti

Možná jste byli zviklí na roboty, kteří zvládaly vykonávat jedinou činnost. Na to u robotů Universal Robots zapomeňte. Ti totiž dokáží být velmi všestranní. Rádi byste svého kolaborativního robota využili na jiný pracovní proces? Žádný problém. Jednoduše změníte jeho konfiguraci. Brzy zjistíte, že váš kolaborativní roboz dokáže nahradit většinu manuální práce. Stane se tak vaším opravdu dobrým přítelem. Více informací najdete na univerzal-robots.com.

Redakce

Add your Biographical Info and they will appear here.