Bezpečná práce na zdvihacích zařízeních je základem bezproblémového provozu

baukran-1666683_1280

Provozovatelé jeřábů a dalších zdvihacích zařízení i vlastníci firem se zdvižnými čely či paletovými vozíky musejí mimo jiné dodržovat předpisy a normy ustanovené v takzvaném Systému bezpečné práce. Ten musí být dodržován při každé činnosti zdvihacích strojů, a je jedno, zda se jedná jenom o jednotlivý zdvih nebo o více opakujících se činností. Souběžně s tím se všichni zaměstnanci musejí řídit požadavky technické normy ČSN ISO a zároveň mají mít zpracovaný provozní předpis.

Revizní technik zpracuje Systém bezpečné práce

Systém bezpečné práce provádí povolaný revizní technik zdvihacích zařízení, jakým je například Josef Svoboda. Vedle revize jeřábů provádí technik i školení jeřábníků a vazačů, jež ukončují jeřábnické zkoušky. Povinné školení jeřábníků a všech obsluh zdvihacích strojů probíhá v pravidelných termínech a je certifikováno závěrečnou zkouškou podle platných norem.

Bezpečný provoz s přihlédnutím k potenciálním rizikům

Co se týče Systému bezpečné práce, je třeba uvést, že je zpracováván ve smyslu ČSN ISO s naplněním požadavku Zákoníku práce tak, aby veškerá činnost s jeřábem byla prováděna bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Obsah Systému bezpečné práce je ustanoven normou. Rozsah je závislý na typu jeřábu nebo jiného zdvihacího stroje a prostředí, ve kterém je zařízení provozováno. Zohledňují se pochopitelně složitosti prováděných prací.

Obsluha jeřábu musí být kompetentní a kvalifikovaná

Na závěr je třeba podotknout důležitý fakt: všechny osoby, které se podílejí na provádění či manipulaci s pomocí jeřábů, musejí mít pevně stanoveny své kompetence a rozsah potenciální práce a tyto znalosti musejí dobře znát. Není možné, aby tak složitá zařízení, jakými jsou jeřáb, stavební výtah, výsuvný žebřík, automobilové zvedáky či pracovní plošiny, obsluhovaly osoby nedostatečně seznámené s konstrukcí, způsobem obsluhy a bezpečným provozem na a okolo zařízení.

Redakce

Add your Biographical Info and they will appear here.